Title
bulletin
serie
lecture
 

Björk. Or What Happened To The Good Old Gesamtkunstwerk

Björk. Or What Happened To The Good Old Gesamtkunstwerk


In het Wagneriaanse Gesamtkunstwerk, zoals geïntroduceerd door de Duitse componist Richard Wagner (1813-1883), versterken dans, muziek en poëzie elkaar wederzijds en wel zo dat het geheel meer blijkt dan de som der delen. Maar het Gesamtkunstwerk bevat nog een tweede, meer cultuurpolitieke bete-kenis. Volgens de revolutionair bewogen Wagner zou het Gesamtkunstwerk uitdrukking moeten geven aan een nieuwe gemeenschappelijke basis voor het moderne bestaan.
Tegenwoordig wordt de term Gesamtkunst-werk vooral gebruikt om de versmelting van disciplines te benoemen. De tweede, meer cultuurpolitiek geladen variant van het begrip kwam in 1983 meesterlijk voor het voetlicht tijdens de befaamde tentoonstelling 'Der Hang zum Gesamtkunstwerk' door tentoonstellingsmaker Harald Szeemann. Hij sloeg er een brug mee van Schwitters, Gaudi en Artaud naar de ‘happening', het ‘environment'. Met de performances van Joseph Beuys en Ulay en Marina Abramovic was het Gesamtkunstwerk steeds fysieker geworden en in het geval van de Wiener Aktionisten ook steeds excessiever. De nieuwe media hebben in de 21 e eeuw echter een nieuw tijdperk voor het Gesamtkunstwerk ingeluid. Met het IJslandse Gesamtkunstwerk Björk als boegbeeld zal de komende weken vanuit radicaal verschillende praktijken gereflecteerd worden op en verteld worden over de intenties van makers die zich op de een of andere manier tot de idee van het Gesamtkunstwerk verhouden.

Moderated by Esma Moukhtar. Esma Moukhtar was born in Rotterdam. She completed her Master in Philosophy (University of Amsterdam) with a thesis on the public and the private domain. She has published on fine art, literature, film, video and new media. She occasionally works with editorial teams for experimental film programming and is a member of the board of the artists band Oorbeek and the electronic music initiative DNK. She has been and still is connected to several Dutch art schools (she currently teaches at the Rietveld Acadmie and the Willem de Kooning Academie). Esma regularly attends "cross medial" theatre, text, dance and music performances.

Back to top