Title
bulletin
serie
lecture
 

Empire & verzet

Empire & verzet

Sinds het begin van de geschiedenis hebben groepen mensen getracht om andere, meer of minder naburige groepen mensen te overheersen en te koloniseren, dat wil zeggen land en de producten van dat land voor eigen gebruik te annexeren. Vaak gebeurde dat op brute en gewelddadige wijze. Het meest gunstige effect voor alle betrokkenen werd en wordt echter bereikt wanneer rust, veiligheid en welvaart de al dan niet vrijwillige onderdanen van een gebied tot (relatieve) tevredenheid stemmen. Over het Europese koloniale projekt dat nog maar onlangs is beëindigd valt hier en daar wel wàt positiefs te zeggen maar dat staat in geen enkele verhouding tot de schaamteloze uitbuiting en mishandeling van de gekolonialiseerde volkeren waarmee Europa zichzelf een slecht geweten en veel rijkdom heeft bezorgd. Hoe zat dat eigenlijk met het legendarische Romeinse en met het bij ons veel minder bekende Ottomaanse rijk? En van waaruit zal het Empire van de toekomst bestierd worden? Washington of Beiijng? Of is het voorgoed afgelopen met het imperialisme omdat de ‘staat’ nauwelijks meer een rol van betekenis speelt? Is de wereld in de ban van een nieuw systeem dat de mondiale kapitaal- en informatiestromen beheerst en zich helemaal niet laat controleren door nationale overheden? Dat beweren Michael Hardt en Antonio Negri in hun visionaire boek 'Empire', inmiddels uitgegroeid tot een soort bijbel van de anders-globalisten. Tijdens een viertal lezingen trachten we door te dringen in het diepste wezen van 4 totaal verschillende wereldmachten die grote groepen mensen met meer of minder succes (cultureel) trachten te overheersen. Tijdens de vijfde lezing wordt ingegaan op 'Empire' van Negri en Hardt door te bezien tot wat voor nieuwe strategiëen het boek kunstenaars heeft weten aan te zetten. De laatste lezing is gewijd aan een groep kunstenaars die geen genoegen wilde nemen met de afgesleten verbeelding van Amerika. Een serie waarin zowel Empire als Verzet verrassende gedaanten aan kunnen nemen.

Seminars en lezingen worden begeleid door Paul Tames van den Berg, architect en docent bij de afdeling VAV. 

Back to top