Title
bulletin
serie
lecture
 

Hoe bedoelt u: politiek? Globaal denken voor creatieve netwerkers

Hoe bedoelt u: politiek? Globaal denken voor creatieve netwerkers

Debatten over de hedendaagse democratie spelen zich af zich in een veld waarvan de vier hoeken bezet worden door media, mobiliteit, markt en mythe. Door hun onderlinge samenspel is het politieke spel van moderne, democratische rechtsstaten uitgespeeld. Natiestaten met een eenduidige, vaderlandse geschiedenis en identiteit zijn een speelbal in een veel groter spel dat globalisering heet. Niet alleen communiceren we weerstandsloos over heel de wereld met elkaar, de problemen waar we mee worden geconfronteerd zijn eveneens wereldomspannend. Het broeikaseffect is het meest democratische verschijnsel: het treft uiteindelijk iedereen. Om deze geodynamische problematiek te begrijpen en mogelijk te pareren is een nieuw politiek begrip vereist. Daarin worden voorheen gescheiden domeinen verbonden en op een ander plan getild. Mediapolitiek, biopolitiek, relipolitiek, geopolitiek tekenen zich af tegen een ecopolitieke horizon. In deze door Henk Oosterling en het Centrum voor Filosofie & Kunst (CFK) samengestelde cyclus wordt stap voor stap een beeld geschetst van een wereld die een andere creatieve input vraagt van zijn bewoners. Een inbreng die een fundamenteel andere analyse vraagt. 

Moderator bij deze serie en het bijbehorende seminar is Jorinde Seijdel, hoofdredacteur van 'Open, cahier voor kunst & het publieke domein'. Ze doceert theorie aan de Rietveld Academie en is voorzitter van de commissies Basissubsidies bij het Fonds BKVB.

Back to top