Title
bulletin
serie
lecture
 

Don’t Know Much About History

Don’t Know Much About History 

Het is vreemd gesteld met de plaats van de geschiedenis in onze huidige samenleving. Enerzijds lijkt geschiedenis, na jaren lang dood verklaard te zijn, weer helemaal terug. Geschiedenis wordt weer belangrijk gevonden, want velen zijn van mening dat lessen in vaderlands historisch besef de gezeten Nederlander meer bewust zal maken van de eigen cultuur en de nieuwe Nederlander zal helpen bij het proces van inburgering. Er is een canon van de Nederlandse geschiedenis opgesteld en een Nationaal Historisch Museum is in de maak. Anderzijds zijn er ook geluiden te horen, waarin twijfel wordt geuit over het belang van grote aandacht voor de geschiedenis. Geschiedenis gaat over het verleden en we hebben vandaag de dag al moeite genoeg gelijke tred te houden met het heden. Alles om ons heen verandert zo snel dat het heden geschiedenis is, en daarmee een dode zaak, voor we er erg in hebben. En op het argument dat er van het verleden veel te leren zou zijn, wordt gereageerd met de opmerking van Marx dat de geschiedenis zich nooit herhaald, tenzij als tragedie of als farce.
In deze serie lezingen (vijf in het Nederlands, eentje in het Engels) staat het fenomeen geschiedenis centraal en wordt het bevraagd vanuit verschillende perspectieven, vanuit de geschiedenis zelf, vanuit de filosofie en vanuit de kunst. Is het belang dat aan het historische denken wordt toegekend niet zelf een product van de geschiedenis? Is, om een gelukkig leven te leiden, het vergeten van het verleden niet evenzeer van belang dan het zich te herinneren? Is de kunst uit het verleden een lichtend voorbeeld dat gekoesterd moet worden of een blok aan het been dat beter aan de vergetelheid kan worden prijs gegeven? Een serie over nut, noodzaak en overbodigheid van geschiedenis.

Moderator bij het seminar en de lezingen van 'Don't Know Much About History' is Esma Moukthar. Zij heeft filosofie gestudeerd en doceert art theory aan de Gerrit Rietveld Academie en cultuurfilosofie aan de Willem de Kooning Academie.

Back to top